Maeike Piebenga | Provincialeweg 302 | 1506 MJ Zaandam

Maandag - vrijdag - 8.00-17.00

Klachtenregeling

Maeike Piebenga
Ben je ontevreden over de begeleiding dan hoop ik natuurlijk allereerst dat we er samen uitkomen. Wanneer dit niet het geval is dan verwijs ik je door naar de klachtenfunctionaris van het NIBIG, waar ik in het kader van de Wkkgz-wet ben aangesloten. De onafhankelijke klachtenfunctionaris zal, na zeer zorgvuldige aandacht voor beide partijen, in verreweg de meeste gevallen succesvol bemiddelen. Lukt dat echter niet, dan kun je daarna bij een onafhankelijke geschillencommissie (GS) terecht.

Je kunt op de website van het NIBIG www.nibig.nl de klachtenprocedure, het adres waar je je klacht kunt indienen en het officiële klachtenreglement terugvinden.

Het reglement van de NIBIG-Geschilleninstantie vindt je hier: open of download document.

Het indienen van een klacht tegen een bij het NIBIG aangesloten zorgverlener, na kennisneming van het reglement, vindt je op deze pagina.

Leveringsvoorwaarden

Maeike Piebenga
Maeike Piebenga

“Sometimes in the wings of change we find our true direction”

Contact details

Laat je email adres achter

Ik stuur je dan periodiek een berichtje© Copyright 2021 YMY Re-Lated